جعفر بن محمد گفت: هنگامى كه يكى از شما در شب زفاف پيش همسرش وارد مى‏شود، بگويد: خدايا به امانت تو او را گرفتم و با سخن تو فرج او را بر خود حلال كردم، خدايا اگر در رحم او چيزى قرار مى‏دهى او را نيكوكار و پرهيزگار و مؤمن و سالم قرار بده و شيطان را در آن شركتى قرار نده. (راوى مى‏گويد) پس گفتم: فدايت گردم آيا در آن، شيطان هم شريك مى‏شود؟ فرمود: آرى اى عبد الرحمن، آيا سخن خداوند را خطاب به ابليس نشنيدى: «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ»؟ گفتم: فدايت گردم اين كار با چه چيزى شناخته مى‏شود؟ فرمود: با محبت و بغض ما. 478-
منبع: سيماى امام على عليه السلام در قرآن، ص: 188
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ | 21:2 | نویسنده : مجيد كمالي |